listy:lista9

Zadania:

Lista otwarta. W razie braku punktów proponuję zdania/projekty na poprawę ooceny.
Można zaproponować/pokazać własny projekt lub zadanie związane z sieciami/administracją/bezpieczeństwem.

Ta lista nie ma MAXa w punktacji, dzięki czemu nie jest obowiązkowa oraz może pomóc w zdobyciu brakujących punktów.

Propozycje:

  1. UpsideDownTernet (na bazie: http://www.ex-parrot.com/pete/upside-down-ternet.html) z sslstrip.
  2. Prezentacja KRACK i/lub łamania WEP/WPA/WPA2/WPS.
  3. Przepisanie dowolnych list/zadań z PrASKa na Ansible/Chief/Salt/…
  4. (Udokumantowana) Instalacja sieci/serwerów w oparciu o poznane na zajęciach technologie lub podobne rozwiązania.
  5. Prezentacja na zajęciach (temat dowolny związany z zakresem zajęć).

Termin na listę 9: do końca terminu na wpisanie oceny z zajęć.
Proszę o kontakt w sprawie dogadania zakresu i proponowanej punktacji.