wyklady:wyklad3

Poruszana tematyka

  • x500, x509, ITIL, CMDB, IPAM
  • SSL, TLS, HTTPS
  • CA, certificate trust, problemy z PKI
  • 802.1x, RADIUS dla sieci bezprzewodowych