punktacja

kto/co lista1 lista2 lista3 lista4 lista5 lista6 lista7 lista8 lista9 lista10 l1z1 suma zal sprzęt ocena
<MAX> 5 15 10 10 10 12 20 16 0 0 2 5
310249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
317202 5 15 8 6 8 11 O 3
323185 5 15 5 7 5 16 2 3.5
323369 5 15 13 10 10 12 13 16 2 5
318191 5 11 8 6 8 18 11 O 4
339797 5 7 1 4 7 8 18 3
316093 5 13 11 5 8 9 O 3
336349 5 15 2
321567 5 15 6 8 12 11 3.5
318000 5 15 8 10 12 O 3
314942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
314007 5 14 6 6 8 11 3
316720 5 12 3 6 2
322412 5 15 6 8 8 9 3
339777 5 7 6 4 10 6 13 3
  • Spóźnione zadania dostają mniej punktów (uznaniowo, bazując na jakości oddanej pracy oraz czasu spóźnienia).
  • Zaliczenie od 50% 45%.
  • 50-59 - 3, 60-69 - 3.5, 70-79 - 4, 80-89 - 4.5, 90+ - 5 45-54 - 3, 55-64 - 3.5, 65-74 - 4, 75-84 - 4.5, 85+ - 5
  • Polecam konsultacje - mail i pracownię.