punktacja

kto/co lista1 lista2 lista3 lista4 lista5 lista6 lista7 lista8 lista9 lista10 l1z1 suma zal sprzęt ocena
<MAX> 5 15 11 10 10 12 25 13 0 0 2 5
299186 5 15 9 10 8 13 3.5
301706 5 15 9 10 6 20 13 2 4.5
308352 5 15 5 5 6 9 5 2 x 2
302136 5 15 11 6 7 10 x 3
309431 5 15 14 10 12 25 12 x 5
307724 5 15 14 10 20 12 25 5
309318 5 x 2
309701 5 15 6 6 12 12 1 3
306412 5 15 9 10 20 12 25 5
300791 5 15 11 10 8 3 x 3
289528 5 15 12 6 13 1 3
  • Spóźnione zadania dostają mniej punktów.
  • Zaliczenie od 50%.
  • 50-59 - 3, 60-69 - 3.5, 70-79 - 4, 80-89 - 4.5, 90+ - 5
  • Polecam konsultacje i pracownię.