punktacja

kto lista1 lista2 lista3 lista4 lista5 lista6 lista7 lista8 lista9 lista10 l1z1 suma zal sprzęt ocena
<MAX> 5 15 12 20 10 10 22 11 0 0 2 5
308313 5 15
299970 5
307542 5
299243 5
315550 5
300626 5
300879 5
300315 5
290147 5
308933 5
282306 0
281822 5
282950 5
264184 1
307554 4
275235 0
309282 5
298793 5
310176 5
  • Spóźnione zadania dostają mniej punktów.
  • Zaliczenie od 50%.
  • Polecam konsultacje i pracownię.