wyklady:wyklad1

Linki:
Dodatkowo
Dygresje i omawiane tematy
Zadania
  • Zarejestrowanie swojej własnej domeny internetowej - patrz lista1 (powinno być 0zł lub koszta minimalne) - to będzie potrzebne do dalszej części zajęć - w razie problemów pisać!